نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکمیل ظرفیت دانشجویان برای فرصت تحقیقاتی از طریق سازمان امور دانشجویان ورودی 96

تکمیل ظرفیت دانشجویان برای فرصت تحقیقاتی از طریق سازمان امور دانشجویان ورودی 96


پیرو نامه شماره ۵۷۳۹۸‌‌‌‌‌‌ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ سهمیه اختصاص یافته فرصت تحقیقاتی از طرف سازمان امور دانشجویان به دانشجویان دکترای ورودی ۹۶ دانشگاه تهران، از سال گذشته (۱۳۹۹)، تکمیل شده است، لیکن سهمیه دانشگاه تهران هنوز به قوت خود باقی است و دانشجویان ورودی ۹۶ در صورت احراز شرایط و خارج شدن تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰ می‌توانند از حمایت دانشگاه برخوردار شوند.