اخبار و رویدادها

ثبت نام استعداد درخشان سال 97 "قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی سال 94"

ثبت نام استعداد درخشان سال 97 "قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی سال 94"


قابل توجه دانشجویان محترم (مقطع کارشناسی ورودی سال 94)

پیرو اطلاعیه های مندرج درسایت دانشگاه ومعاونت آموزشی وتحصیلات دانشگاه ,کلیه متقاضیان واجد شرایط پذیرش ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 97/8/1 لغایت 97/8/15 به سامانه  (ems1.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به بارگذاری فرم تقاضای پذیرش تائید شده توسط اداره آموزش دانشکده مربوطه اقدام نمایند.وپرینت درخواست را به آموزش دانشکده جهت بررسی ارسال نمایید.

امکان تمدید مهلت نمی باشد.

 لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه (academics.ut.ac.ir) مراجعه نمایید.

 اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                             97/8/9

 

 

                                                                                             

آدرس کوتاه :