اخبار و رویدادها

ثبت نام پروژه و کارآموزی تابستان 97-96

ثبت نام پروژه و کارآموزی تابستان 97-96


دانشجویان متقاضی اخذ پروژه و کارآموزی در تابستان 97-96 از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/3/19 لغایت ساعت 23:59 روز چهارشنبه مورخ 97/3/23 نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی – پروژه خود با کد استاد مربوطه در سیستم جامع اقدام نمایند.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق کامپیوتر

آدرس کوتاه :