اخبار و رویدادها

جایزه‌ی پژوهش های کاربردی دکتر حسین محسنی

جایزه‌ی پژوهش های کاربردی دکتر حسین محسنی


نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء ارتباط صنعت برق و دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اعطای جایزه­ای را با عنوان "جایزه پژوهش های کاربردی دکتر حسین محسنی" به تصویب رسانده است.

 

"جایزه پژوهش های کاربردی دکتر حسین محسنی" در جهت

 

  • کسب مهارتِ طراحی و ساخت با توجه به روش های جدید آموزش مهندسی
  • تقویت آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • تقویت همکاری بین دانشگاه و صنعت
  • گسترش کار گروهی و بین رشته ای

 

به آن­ دسته از دانشجویان یا دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه تهران تعلق خواهد گرفت که بصورت گروهی و بین رشته ای پروژه ای شاخص (که می تواند پروژه کارشناسی باشد) در زمینه مهندسی برق با تکیه بر جنبه ساخت و فن آوری به انجام رسانده باشند. این جایزه شامل لوح تقدیر و هدیه نفیسی می باشد که حداکثر به سه گروه برنده این جایزه اعطا خواهد شد. داوری این جایزه را سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به انتخاب دانشکده) برعهده خواهند گرفت.

 

شرایط شرکت کنندگان:

  • دانشجوی دانشگاه تهران یا دانش آموخته سطح کارشناسی دانشگاه تهران ‏در همان سال اعطای جایزه،
  • انجام پروژه به صورت گروهی (2 نفره و بیشتر) از گرایش ها یا رشته های مختلف در زمینه پژوهش های کاربردی مهندسی برق و با تکیه بر جنبه ساخت و فن آوری،
  • حضور حداقل یک دانشجو یا دانش آموخته سطح کارشناسی مهندسی برق قدرت در گروه،
  • تکمیل فرم درخواست توسط گروه متقاضی یا نماینده ایشان،
  • ارائه گزارش کتبی و محصول نهایی پروژه.

 

 

آخرین مهلت تکمیل فرم درخواست و تحویل گزارش پروژه و محصول نهایی: 30 ام مهرماه 1395

مکان تکمیل فرم درخواست و تحویل گزارش پروژه و محصول نهایی: دفتر آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران

 

آزمایشگاه مرتبط

آدرس کوتاه :