اخبار و رویدادها

جدول زمان‎بندی گرایشهای مصاحبه آزمون دکترا 98

جدول زمان‎بندی گرایشهای مصاحبه آزمون دکترا 98


جدول زمان‎بندی گرایشهای  مصاحبه آزمون دکترا 98

 

قابل توجه  داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری ۹۸ برنامه جدول زمان‌بندی مصاحبه   گرایشهای مختلف را   در جدول ذیل مشاهده نمایید و این قسمت "برنامه جدول زمان‌بندی" دانلود نمایید.

 

 

 

آدرس کوتاه :