اخبار و رویدادها

جلسه آشنایی با گروه مخابرات"گرایشهای سیستم و میدان"

جلسه آشنایی با گروه مخابرات"گرایشهای سیستم و میدان"


جلسه آشنایی با گروه مخابرات"گرایشهای سیستم و میدان"
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، جلسه آشنایی با گروه مخابرات"گرایشهای سیستم و میدان"روز شنبه 17 آذر ماه از ساعت 12:30 الی 14 در اتاق 804 ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد."
 
 
 
 
آدرس کوتاه :