اخبار و رویدادها

جلسه آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 با دانشکده مهندسی برق و کامیپوتر

جلسه آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 با دانشکده مهندسی برق و کامیپوتر


جلسه آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 با دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر روز سه شنبه مورخ 96/07/18 از ساعت 12:30 الی 14 در محل آمفی تئاتر این دانشکده برگزار می گردد.

 حضور در این جلسه فرصت مغتنمی برای آشنایی بیشتر با مقررات و روال جاری دانشکده خواهد بود.

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :