- چهارشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

جلسه اول ژورنال کلاب "هسته پژوهشی سامانه های هوشمند پایش و مدیریت بحران های طبیعی"

جلسه اول ژورنال کلاب "هسته پژوهشی سامانه های هوشمند پایش و مدیریت بحران های طبیعی"جلسه اول ژورنال کلاب "هسته پژوهشی سامانه های هوشمند پایش و مدیریت بحران های طبیعی" امروز ساعت 10:30 تا 12 برگزار می گردد.
مکان تشکیل جلسه: اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
لینک آنلاین :
 
 
 
 
آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها