اخبار و رویدادها

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی بایدها و نباید ها در پروژه کارشناسی و ارائه آن

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی بایدها و نباید ها در پروژه کارشناسی و ارائه آن


     جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی

بایدها و نباید ها در پروژه کارشناسی و ارائه آن
      

 

 

 

با توجه به اهمیت درس پروژه کارشناسی و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای در این درس و همچنین در راستای معرفی نکات کلیدی و مورد نیاز برای تهیه پوستر و ارائه پروژه های کارشناسی، جلسه ای در روز چهارشنبه 97/2/26 ساعت 10:30 الی 12:30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. حضور در این جلسه برای تمامی دانشجویان کارشناسی توصیه می شود و برای دانشجویانی که در 13 تیرماه از پروژه خود دفاع خواهند کرد الزامی است.

 

 

10:30 الی 11:00

معرفی برنامه زمانی روز پروژه

دکتر صالحی

11:00 الی 11:30

اهمیت پروژه کارشناسی

دکتر نوابی

11:30 الی 12:00

ارائه پوستری: بایدها و نباید ها

دکتر صیاد حقیقی

12:00 الی 12:30

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

آدرس کوتاه :