اخبار و رویدادها

جلسه معارفه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر ورودی 96

جلسه معارفه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر ورودی 96


جلسه معارفه

 دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر ورودی 96

زمان: دوشنبه 96/8/15، از ساعت 12:30 تا ساعت 2

مکان: اتاق 804 ، طبقه هشتم ساختمان جدید برق و کامپیوتر

توجه: حضور همه دانشجویان  ورودی سال 96 تحصیلات تکمیلی اجباری است.

آدرس کوتاه :