اخبار و رویدادها

جلسات

جلسات


- جلسه با آقای دکتر شاهیده‌پور، شنبه ۱۳۹۷/۲/۱۵

 

- جلسه با آقای دکتر امینیان، دوشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۰

 

- ارسال گزارش عملکرد سال ۹۶ برای گروه مشاورین، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

 

- جلسه با مشاورین صنعتی داخلی و بین‌المللی، پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

برنامه اولین گردهمایی را می‌توانید از اینجا مطالعه فرمایید.

 

- جلسه با آقای دکتر شاهیده‌پور، پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۳۰

 

آدرس کوتاه :