اخبار و رویدادها

جوایز آزمایشگاه روباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند

جوایز آزمایشگاه روباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند


 • رتبه دوم بازیهای جدی سال برای مغزینه کلینیک DGRC 2018 -
 • فینالیست طراحی بهترین ربات اجتماعی ICSR2018-
 • رتبه دوم انتخاب مقاله برتر  بخش علوم پزشکی

             "Autism Screening Using a Video Game Based on Emotion"-  DGRC 2018

 • مقاله برتر بخش بازهای جدی

"Effectiveness of Computer Games of Emotion Regulation on Social Skills of Children with Intellectual Disability"- DGRC 2018

 • مقاله برگزیده

            "  Tip-Toe Walking Detection Using CPG Parameters from Skeleton Data"-   UCAmI 2017

 • مقاله برگزیده ویژه بخش بازهای جدی

            "  DGRC 2017 "Maghzineh: A Game Based Approach for Brain Empowerment

 • فینالیست بهترین بازی جدی سال " Emo Galaxy"DGRC 2017-
 • مقام دوم طرح خلاقانه - جشنواره خلاقیت کنفرانس بین المللی، ICRoM 2017
 • طرح پژوهشی برگزیده" طراحی یک ربات طوطی نما برای تعامل با کودکان اتیستیک جهت توانبخشی"، هجدهمین جشنواره ابن سینا -1395
 • ایده برگزیده برای طراحی و ساخت "یک ربات برای کمک به کودکان مبتلا به اتیسم" ، دومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شتاب)-1395
 • پوستر برگزیده - چهارمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، ICRoM 2016
 • طرح خلاقانه و مقام سوم "ربات طوطی"- جشنواره خلاقیت کنفرانس بین المللی، ICRoM 2015
آدرس کوتاه :