اخبار و رویدادها

جوایز پایان‌نامه‌های برتر

جوایز پایان‌نامه‌های برتر


پایان‌نامه‌های برگزیده پس از انجام مراحل داوری و خاتمه‌ی کنفرانس اعلام خواهد شد و جوایز به آنان تعلق خواهد گرفت.

جوایز در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :