اخبار و رویدادها

حامیان پروژه

حامیان پروژه


اسامی شرکت های حامی سیزدهمین دوره روز پروژه به شرح زیر می باشد:
 
     
اسنپ   تپسی    رادین بورس  
           
     
سیناکر   مدیریت فناوری بورس تهران    پینکت  
           
     
           
دلسا    رسا   مرکز تحقیق و توسعه همراه اول  
           

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :