- چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

اخبار

حامیان

حامیانحاضرین در غرفه‌ها و اهدای جوایز روز پروژه

 

 

مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 

    
شرکت تپ سی 
شرکت نبض‌افزار