نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف اضطراری"قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکدگان فنی "

حذف اضطراری"قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکدگان فنی "


دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد دانشکدگان فنی

شما می توانید در بازه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401،  از روز  شنبه مورخ 1401/09/26 لغایت روز دوشنبه 1401/09/28 ، جهت حذف اضطراری یک درس بدون رعایت نوع درس و کف حداقل واحد اقدام نمایید. جهت دریافت راهنمائی لطفا با اداره آموزش دانشکده های مربوطه تماس حاصل نمایید.

یادآور می شود کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده درس های خود به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند و عدم مراجعه به منزله تایید نهائی برگ انتخاب درس بوده و دروس انتخاب شده قابل تغییر نخواهد بود.

                                                                                               اداره آموزش دانشکدگان فنی