- سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

حذف اضطراری "قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکدگان فنی "

حذف اضطراری "قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکدگان فنی " دانشجویان محترم دوره کارشناسی دانشکدگان فنی

جهت حذف اضطراری حداکثر تا دو درس بدون رعایت نوع درس و کف حداقل تعداد واحد،

در روزهای شنبه مورخ 1401/09/26 لغایت روز دوشنبه 1401/09/28 ، به سامانه جامع آموزش مراجعه فرمائید.

یادآور می شود کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده درس های خود به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند و عدم مراجعه به منزله تایید نهائی برگ انتخاب درس بوده و دروس انتخاب شده قابل تغییر نخواهد بود.

 

                                                                                  اداره آموزش دانشکدگان فنی                                                                                           

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها