اخبار و رویدادها

حمایت شرکت ملی نفت از رساله‌های دکتری

حمایت شرکت ملی نفت از رساله‌های دکتری


به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می‌رساند می‌توانند با عنایت به نامه منتشره درفروردین ماه به منظور حمایت از رساله های دکتری طبق آیین نامه منتشر شده در سامانه مذکور از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سامانه پژوهشی آن صندوق تا تاریخ سی‌ و یکم شهریور ثبت نام به عمل آورند.

آدرس کوتاه :