اخبار و رویدادها

خدمات کلینیک‌های مشاوره و بهداشت روان مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

خدمات کلینیک‌های مشاوره و بهداشت روان مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه


خدمات کلینیک‌های مشاوره و بهداشت روان مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه جهت بهره برداری  معرفی  می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر است که استفاده از این خدمات برای عموم آزاد است.

 

آدرس کوتاه :