اخبار و رویدادها

خلاصه‌سازی مبتنی بر سیر زمانی با استفاده از تشخیص وقایع در شبکه اجتماعی توییتر

خلاصه‌سازی مبتنی بر سیر زمانی با استفاده از تشخیص وقایع در شبکه اجتماعی توییتر


با توجه به حجم گسترده اطلاعاتی که هر روز در شبکههای اجتماعی تولید میشوند، زمان محدود انسان اجازه مطالعه کامل و بررسی آنچه در این شبکهها اتفاق میافتد را نمیدهد لذا جهت بررسی مطالب تولید شده میتوان خلاصهای از آنها را مورد بررسی قرار داد، این بررسی میتواند کاربرد شخصی داشته یا مطالعه هدفمند آنچه در این شبکهها میگذرد را فراهم کند.

 

 

ارائه دهنده پروژه

علی شریعت بهادری
پست الکترونیک: a.shariat [at] ut.ac.ir
عضو فعال
 

استاد راهنما

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :