اخبار و رویدادها

دانشجویان نو ورود - تحصیلات تکمیلی پاییز 99

دانشجویان نو ورود - تحصیلات تکمیلی پاییز 99


ویدئو خیر مقدم رئیس دانشکده به دانشجویان نو ورود 99

 

enlightenedکاتولوگ معرفی دانشکده

enlightenedدانشکده در رسانه‌

 

 

توضیحاتی پیرامون دوره تحصیلات تکمیلی  (معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده - آقای دکتر  بابک نجار اعرابی)

 

 

 برنامه تحصیلات تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1399 به روز رسانی در تاریخ 12 آبان   )اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(

≈ تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ویژه نو دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی‌های کلیه مقاطع جدید) **

 

 

**************************************************************************************************************

لینک های بخش های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر جهت ثبت نام دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی ورودی 99

 

 

بخش مخابرات امن و رمز نگاری:

https://join.skype.com/mzoEx4Av2jfM

https://chat.whatsapp.com/BBaV40sbQkN8WzyTD792jr

بخش مخابرات میدان :

https://chat.whatsapp.com/C9pkcP5Ccxb3V5055sP97K

https://join.skype.com/mxF6rBP75cCT

 

بخش مخابرات سیستم :

https://chat.whatsapp.com/GMefHnbxpEHLKtwGwqZPVQ

https://join.skype.com/pTRKzz2

 

بخش مهندسی پزشکی :

https://join.skype.com/eWlQMjWHuf9Q

https://chat.whatsapp.com/GE8a5C3ddUrBtMrbKU8a4F

بخش هوش ماشین و رباتیک :

https://join.skype.com/dgQ5OVJXV3LS

https://chat.whatsapp.com/Ft1XOYlE39rC30TMPcgM6T

بخش فناوری اطلاعات :

https://join.skype.com/mirZFEFnQE2l

https://chat.whatsapp.com/KCwcdk0nGYt4QzBrgOjWjU

بخش نرم افزار :

 

 
بخش معماری کامپیوتر:
 
 
بخش سیستمهای دیجیتال :

 

بخش الکترونیک و فناوری نانو:
 
بخش قدرت :
 
 
بخش کنترل :
 
 
 

زمان جلسات آنلاین بخش ها در اسکایپ به شرح زیر می باشد:

 

 • مخابرات سیستم: چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۱ الی ۱۲
 • مخابرات میدان: چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۱
 • قدرت : دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۴ الی ۱۵
 • کنترل : چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۴ الی ۱۵
 • نرم افزار : چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۴ الی ۱۵
 • معماری کامپیوتر : چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
 • فناوری اطلاعات : چهارشنبه ۱۴ آبان  ساعت ۱۲ الی ۱۳
 • هوش ماشین و رباتیک : چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۱
 • مهندسی پزشکی : چهار شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۲
 • شبکه مخابراتی و مخابرات امن : سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۹ الی ۱۲
 • سیستمهای دیجیتال : چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۱ الی ۱۲
 • الکترونیک و فناوری نانو : چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۱

 

 

آدرس کوتاه :