اخبار و رویدادها

دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹

دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹


قابل توجه دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹

 

مقدم دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹  به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را گرامی می‌داریم.

 

 

آدرس کوتاه :