اخبار و رویدادها

دانشجویان نو ورود کارشناسی

دانشجویان نو ورود کارشناسی


ویدئو خیر مقدم رئیس دانشکده به دانشجویان نو ورود 99

enlightenedکاتولوگ معرفی دانشکده

enlightenedدانشکده در رسانه‌

 

 

راهنمای نو دانشجویان مقطع کارشناسی (معاون آموزشی دانشکده-آقای دکتر سعید صفری)

ویدئو توضیحاتی پیرامون دوره‌ی کارشناسی - ویژه‌ ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی

راهنمای نو دانشجویان مقطع کارشناسی

 

مراسم نودانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 خیر مقدم به دانشجویان ورودی جدید، دفتر مشاوره  دریافت فایل

پیام مشاور (ویژه نامه دانشجویان ورودی 99 دانشگاه تهران دریافت فایل

ارائه دفتر مشاوره دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (سرکار خانم فخاریاندریافت فایل

ارائه معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (جناب آقای دکتر سعید صفری دریافت فایل

 

ویدئو مراسم نودانشجویان که در تاریخ ۲۵ آبان ماه برگزار شد،

ویدئوی کوتاهی از دانشکده و فعالیت‌ها

سخنرانی دکتر صفری معاون آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

سخنرانی دکتر یوسفی مسئول کارگروه تعامل استاد و دانشجو (کتاد) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

سخنرانی خانم فخاریان کارشناس مرکز مشاوره دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

سخنرانی مهندس شفیعی مدیر مرکز نوآوری دانشکده فنی (مرکزنوآوری کارولوکس) برای نو ورودی های 99

معرفی تشکل‌ها و فعالیت‌های دانشجویی از زبان دانشجویان دانشکده برای نوورودی‌های ۹۹

 

آدرس کوتاه :