نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه بدون دخانیات

دانشگاه بدون دخانیات


طرح«دانشگاه بدون دخانیات» با عنایت به اهمیت مقوله «مسئولیت اجتماعی» دانشگاه‌ها و پیشگامی دانشگاه تهران در این حوزه به عنوان یک دانشگاه نسل چهارمی، پس از بررسی و تدوین در شورای راهبری و سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه تهران، در جلسه هیئت رئیسه محترم دانشگاه به تاریخ ۰۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ تصویب و برنامه‌های عملیاتی طرح نیز پس از تصویب در اسفند ماه سال ۱۳۹۹، جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردید.

 

«دانشگاه بدون دخانیات»