اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه روباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند

درباره آزمایشگاه روباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند


آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستمهای هوشمند در جهت تحقیق در زمینه های زیر شروع به کار کرده است:

 

1. استفاده از UAVS در مدلسازی و بازدید از ساختمانها و زیرساختها

2. طراحی رباتها و الگوریتمهای مربوطه برای عملیات جستجو و نجات

3. طراحی سیستمهای رباتیکی خلاقانه و الهام گرفته از طبیعت

4. طراحی و ساخت بازیها و اسباب بازیهای هوشمند

5. طراحی و ساخت سیستمهای هوشمند آموزشی

 

از جمله نتایج بدست آمده در این زمینه، طراحی و ساخت ماشین بازی هوشمند برای غربالگری اتیسم، طراحی و ساخت ربات بالارونده از چراغ برق و ربات گنبد نورد برای تعمیر و نگهداری گنبدها میباشد.

آدرس کوتاه :