اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی

درباره آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی


خدمات آموزشی و پژوهش های کاربردی:

  • کاهش تلفات تجهیزات تولید ، توزیع و انتقال انرژی
  •  برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان صنعت برق
  • انجام آزمون های طراحی و توسعه مورد نیازصنعت
  •  

خدمات کنترل کیفیت محصولات:

  • انجام آزمون های نوعی بر روی ترانسفورماتورها
  • انجام آزمون های نوعی بر روی انواع تجهیزات صنعت برق
  • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ولتاژ فشارقوی
  • انجام آزمون های عایقی بر روی انواع تجهیزات فشارقوی
  • انجام آزمون های عایقی و کالیبراسیون در محل

 

 

 

آدرس کوتاه :