اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه مایکروویو

درباره آزمایشگاه مایکروویو


آزمایشگاه مایکروویو در ضلع غربی طبقه‌ی اول ساختمان شماره 1 ( اصلی) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قرار گرفته است. این آزمایشگاه که حدود 40 سال از تأسیس آن می‌گذرد، برای استفاده دانشجویان سال آخر کارشناسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی گروه در نظر گرفته شده است و دو هدف آموزش و پژوهش را دنبال می‌کند.

در بخش آموزشی آزمایشگاه به طور متوسط 12 هفته در هر نیمسال فعال است و دانشجویان با انجام آزمایش‌های مختلف با اندازه‌گیری‌ها و قطعات مایکروویو، آشنا می‌شوند.

آزمایش‌های مختلف در گستره‌ی مایکروویو به ویژه باند X در آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. آزمایش‌های دیگری مانند اندازه‌گیریهای مختلف در آنتن‌‌ها، ویژگی‌های قطعات فعال و غیر فعال و ... نیز در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد. شبیه‌سازی‌هایی در زمینه‌های مختلف میدان، امواج و آنتن نیز امکان‌پذیر است. آزمایشگاه با قطعات متعارف فعال و غیرفعال مایکروویو ( منبع کلایسترون، دیود Gunn، طیف‌نگار و دو تحلیل‌گر شبکه در باند100MHz-4.2GH  ) تجهیز شده است.

آزمایشگاه مایکروویو با بخش صنعت نیز در ارتباط است و در زمینه‌های مدارهای ریزنوار (مایکرواستریپ) فعال و آزمایشهای باند X فعال می‌باشد. تحلیل‌گر شبکه HP8510C و مجموعه آزمایشی مایکروویو که به آزمایشگاه اضافه شده است توانایی‌های آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه را به نحو قابل توجهی بالا برده‌است.

در بخش پژوهشی فعالیت‌ها به طور عمده در زمینه‌روش‌های عددی در الکترومغناطیس، کریستال‌های فوتونی، آنتن‌های هوشمند، آنتن‌های مایکرواستریپ و رادار، مواد خاص و غیر یکروند، EMC، EMI .... متمرکز است. آزمایشگاه مایکرویو با آزمایشگاه‌های آنتن، فوتونیک و آزمایشگاه‌‌‌‌های لایه‌های نازک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ارتباط و همکاری نزدیک دارد.

آدرس کوتاه :