اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه مدل شبکه های قدرت

درباره آزمایشگاه مدل شبکه های قدرت


مدل شبکه در قالب یک طرح پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات شرکت مدیریت شبکه برق ایران است که شامل 3 دستگاه ژنراتور، 12 دستگاه ترانسفورماتور قدرت، 14 خط انتقال، 5 پست انتقال با مصرف کننده های اهمی، سلفی و خازنی، 8 دستگاه رآکتورهای سه فاز جبران کننده توان خازنی خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان، تجهیزات اندازه گیری ، سنکرونوسکوپ، تجهیزات کنترل کننده توالی فاز، رله های حفاظتی دیجیتال و بسیاری امکانات دیگر می باشد. با کمک مدل فیزیکی شبکه امکان بررسی و انجام مانورهای مختلف مانند اتصال کوتاه، اتصال شبکه های مختلف با اختلاف فاز بزرگ یا دروپ های متفاوت، اتصال ژنراتور به شبکه و سنکرون کردن دو شبکه، نوسان توان، کنترل توان های اکتیو و راکتیو و بسیاری دیگر از عملیات و حوادث و همچنین آزمایش درستی عملکرد تجهیزاتی نظیر تجهیزات کنترل ولتاژ یا توان، کنترل فرکانس، کنترل پایداری شبکه قدرت و جلوگیری از نوسان توان وجود دارد.

 

 

آدرس کوتاه :