اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال

درباره آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال


 

آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال ، که توسط دکتر فخرایی اداره می شود ، بر روی مسائل روز دنیای دیجیتال تحقیق می کند. عمده ی فعالیت های آزمایشگاه هوش سیلیکونی برروی طراحی و ساخت سیستم ها و مدارهای مجتمع خیلی فشرده متمرکز شده است. فعالیت های تحقیقاتی آزمایشگاه به بخش های متنوعی تقسیم می شوند از آن جمله می توان به طراحی و پیاده سازی سیستم های DSP، طراحی مدارهای الکترونیکی در ناحیه زیر آستانه،طراحی و پیاده سازی سیستم ها و الگوریتمهای هوشمند، و هم چنین مطالعه و طراحی سیستم های مقاوم در برابر خطا اشاره کرد. 

 

آدرس کوتاه :