اخبار و رویدادها

درباره کارگاه عمومی 1

درباره کارگاه عمومی 1


در این آزمایشگاه که به صورت یک درس یک واحدی در دوره ی کارشناسی برای دانشجویان رشته برق و کامپیوتر ارائه می شود، دانشجویان با مراحل ساخت یک قطعه صنعتی آشنا می شوند. هدف ساختن یک ربات مسیر یاب است و دانشجویان در قالب گروه های 3 نفره تمامی اجزای ربات - از قطعات مکانیکی ربات تا مدار الکتریکی کنترل کننده ربات - را مرحله به مرحله می سازند و در نهایت ربات خود را در مسیری که برای تست نهایی آماده شده است مورد آزمون قرار می دهند. 

آدرس کوتاه :