- پنج‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

درخواست سنوات تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

درخواست سنوات تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400پیرو بخشنامه‌های آموزش کل دانشگاه و ضرورت ارائه درخواست سنوات تحصیلی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجویان، جهت عدم انجام مکاتبات اداری عدیده و پیشگیری از مشکلات مربوط به سازمان وظیفه عمومی ناجا، خواهشمند است دستور فرمائید درخواست‌های مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۴۰۰ به این معاونت ارسال گردد.

*لازم به ذکر است مسئولیت تأخیر در ارسال درخواست‌های سنوات تحصیلی و مشکلات آموزشی آن برعهده شخص دانشجو می باشد.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها