اخبار و رویدادها

درخواست مجوز تردد خودرو در پردیس فنی(دانشجویان مقطع دکترا)

درخواست مجوز تردد خودرو در پردیس فنی(دانشجویان مقطع دکترا)


به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی برق وکامپیوتر مقطع دکتری که متقاضی مجوز تردد  خودرو ( از ترم 981 )می باشند وعطف به نامه شماره 6539395 مورخ 1397/09/25 مبنی بر معرفی دانشجویان حائز شرایط به امورپشتیبانی پردیس دانشکده های فنی ،لذابااعلام شرایط لازم ذیل تا تاریخ 1398/06/20 درخواست خود  را به دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند :

1- دانشجو امتحان آزمون جامع دکتری گذرانده باشد .

2- دانشجو  از پروپوزال دکتری خود دفاع کرده باشد .

3-ترم دهم نباشند(حداکثر ترم نهم باشند). 

4- درسیستم گلستان محروم از تحصیل نباشند .

 

آدرس کوتاه :