اخبار و رویدادها

درخواست مجوز تردد خودرو در پردیس فنی(دانشجویان مقطع دکترا)

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی برق وکامپیوتر مقطع دکتری که متقاضی مجوز تردد  خودرو ( از ترم 981 )می باشند وعطف به نامه شماره 6539395 مورخ 1397/09/25 مبنی بر معرفی دانشجویان حائز شرایط به امورپشتیبانی پردیس دانشکده های فنی ،لذابااعلام شرایط لازم ذیل تا تاریخ 1398/06/20 درخواست خود  را به دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند :

1- دانشجو امتحان آزمون جامع دکتری گذرانده باشد .

2- دانشجو  از پروپوزال دکتری خود دفاع کرده باشد .

3-ترم دهم نباشند(حداکثر ترم نهم باشند). 

4- درسیستم گلستان محروم از تحصیل نباشند .

 

آدرس کوتاه :