اخبار و رویدادها

دروس مرتبط - آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال

دروس مرتبط - آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال


سه درس در دوره ی کارشناسی ارشد و دو درس در دوره ی کارشناسی توسط دکتر فخرایی ارائه می شود. این دروس معمولا به همراه تعدادی پروژه ی کاربردی ارائه می گردد. 

در زیر لیست دروس را مشاهده می کنید که با کلیک روی هرکدام از آن ها می توانید اطلاعات بیشتری راجع به آن کسب کنید. 

 

دروس کارشناسی: 

1) الکترونیک دیجیتال

2) VLSI

 

دروس کارشناسی ارشد: 

1) پیاده سازی اختصاصی سیستم های DSP

2) پردازش موازی

3) VLSI پیشرفته

آدرس کوتاه :