اخبار و رویدادها

دفاعیه تابستان 96

دفاعیه تابستان 96


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می‌رساند که از سال 1396 مجوز دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در بازه زمانی مرخصی تابستانی اعضای محترم هیات علمی (از اواسط تیرماه تا اوایل شهریورماه) صادر نخواهد شد.

برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تا شروع بازه زمانی مرخصی تابستانی رسمی (اواسط تیرماه) به روال معمول امکان‌پذیر است اما پس‌ازآن (در طول شهریورماه و تا آخرین فرصت اعلام‌شده از طرف آموزش کل دانشگاه) کلیه جلسات دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد فقط به‌صورت متمرکز (تحت عنوان برنامه کنفرانس دفاع) که برنامه‌ریزی آن متعاقباً اعلام خواهد شد برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :