اخبار و رویدادها

دفتر معاونت پژوهشی

دفتر معاونت پژوهشی


 

فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی

سال

نام استاد

نام دانشگاه

کشور

موضوع

93-94

   دکتر صادق واعظ زاده  

   دانشگاه ویسکانسن   

آمریکا

   کنترل پیشرفته موتورهای الکتریکی با تاکید بر کاربردهای جدید   

91-92

دکتر کاوه نیایش

هانوفر

آلمان

پیری عایقهای جامد در اثر اعمال ولتاژهای پالسی تکرار شونده

 

فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری

سال

نام دانشجو

نام دانشگاه

کشور

1392

هادی خانی

  Gwangju Institute of Science and Technolog 

کره جنوبی

1392

میترا نصری نصرآبادی

Technical University of Kaiserslautern

آلمان

1392

محمدحسن حاجی اسماعیلی

Chinese University of Hong Kong

هنگ کنگ

1392

زهرا صادقی

stanford

آمریکا

1392

راضیه رحیمی

 Chinese University of Hong Kong

هنگ کنگ

1392

سمیه فتاحی

Dalhousie

کانادا

 

آدرس کوتاه :