اخبار و رویدادها

دومین جشنواره پروژه کارشناسی

دومین جشنواره پروژه کارشناسی


در راستای رسالت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و برنامه سوم دانشگاه تهران، با الگو گرفتن از موارد مشابه در دانشگاه های مطرح دنیا، سازوکاری جدید برای تعریف، ارائه و ارزیابی یکنواخت و عادلانه پروژه های کارشناسی تحت عنوان جشنواره پروژه های کارشناسی در روزی به نام "روز پروژه" تعریف شده است. در روز پروژه، دانشجویان، دستاوردهای پروژه کارشناسی خود را در قالب پوستر در برابر داوران ارزیاب، بقیه دانشجویان کارشناسی، خانواده ها، شرکتهای صنعتی و رسانه ها ارائه خواهند کرد. بدین منظور یک آیین نامه و شیوه نامه اجرایی برای روز پروژه تهیه شده است که پس از مطرح شدن در شورای محترم آموزش دانشکده و اعمال نظرات اصلاحی شورای آموزش، در مورخ 95/11/13 توسط شورای آموزش دانشکده به تصویب رسیده است. برای دومین دوره اجرای روز پروژه 18 بهمن ماه 1396 در نظر گرفته شده است

اطلاعات بیشتر را از صفحه کنفرانس مطالعه فرمایید: http://ece.ut.ac.ir/projectday

آدرس کوتاه :