اخبار و رویدادها

دومین سمینار از "مجموعه سمینارهای کوتاه بیو-الکترومغناطیس"

دومین سمینار از "مجموعه سمینارهای کوتاه بیو-الکترومغناطیس"


دومین سمینار از "مجموعه سمینارهای کوتاه بیو-الکترومغناطیس" با سخنرانی دکتر مهرداد ساویز روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه در "اتاق 801 ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر"برگزار می‌گردد.
 
آدرس کوتاه :