اخبار و رویدادها

راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی

راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی


راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی،راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی از طریق سامانه its3 را می‌توانید از لیتک زیر دریافت نمایید.

راهنمای ارتباط دانشجویان

آدرس کوتاه :