اخبار و رویدادها

راهنمای تلفن آزمایشگاه ها

راهنمای تلفن آزمایشگاه ها


عنوان آزمایشگاه شماره تلفن
شبکه های اجتماعی 61119781
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی 61119744
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین 61114994
آزمون سیستم های دیجیتال 61114308
آنتن 61114940
ادوات انرژی نانو ساختار 61114345
الکترونیک 1 61114224
الکترونیک 2 61114224
الکترونیک 3 61114307
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی 61114946
بررسی سیستم های قدرت 61114937
تجهیزات پزشکی 61114348
تحقیقاتی فوتونیک 61114976
حفاظت دیجیتال 61119708
رباتیک شناختی 61114221
رباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند 82084950
رله و حفاظت 61114312
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها 61119706
روشنایی فنی 61114933
سیستم های سخت افزار 61114308
سیستم های هوشمند اطلاعات 021-61119723
سیستم های پیشرفته مخابرات سیار 61119727
سیستم های چند عاملی 61114976
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه 61119770
سیستم‌های بی‌درنگ و نهفته‌ی اتکاپذیر 61114961 
شبکه های هوشمند 61114222
شبکه های کامپیوتری کارآمد 61114357
شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی 61114334
طراحی سیستم های قابل اعتماد 61114306
طراحی مدارات مجتمع 61114346
فشارقوی الکتریکی 61114370
لایه نازک 61114345
ماشین 1 و 2 61114945
مایکروویو 61114318
مبانی مهندسی برق 61114361
مدار مجتمع پیشرفته

61114985 

61114988

مدار منطقی 61114714
مدار و اندازه گیری 1 و 2 61114368
مدارهای مخابراتی 61114175
مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین 61119728
معماری کامپیوتر 61114322
مهندسی پزشکی 61114173
میز اپتیک 61114968
نانو الکترونیک محاسباتی 61119776
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا 61119720
نرم افزار و پایگاه داده ها 61114317
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال 61114355
پایگاه داده پیشرفته 61119718
پردازش آرایه ای 61119739
پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی

61114369

61114979

پردازش متن و زبان طبیعی 61119719
پردازش چند رسانه ای 61114365
کاربردهای انرژی فتوولتائیک 61119744
کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی 61119729
یادگیری الکترونیکی 61114320

 

آدرس کوتاه :