اخبار و رویدادها

راهنمای تلفن واحدهای اداری

راهنمای تلفن واحدهای اداری


نام بخش اداری/آموزشی/پژوهشی نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم
آبدارخانه (ساختمان جدید)   5014  
آبدارخانه (ساختمان قدیم)   4324  
اتاق مخابرات   5009  
اطلاعات ساختمان جدید  
5001
5002
88225430
بوفه   5008  
تاسیسات  
4158
5043
 
امور عمومی و دبیرخانه پرستو بهادرانی

4330

4326

88012464
دبیرخانه دائمی کنفرانس  
4213
4967
88225344
دفتر آزمایشگاه آنتن محبوبه قازانچایی 4940  
دفتر آزمایشگاه فشار قوی   4370  
دفتر آموزش کارشناسی گیتا نصیری 4941 88000939
دفتر آموزش کارشناسی سمیه اسکندری 4180  
دفتر انجمن اسلامی   4351  
دفتر بسیج   4953 88013982
دفتر تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) هنگامه دستمالچی 4332 88027757
دفتر خدمات   4350  
دفتر دانشکده و ریاست زهرا بیابانی 4214 88027756
دفتر معاونت مالی و اداری بهناز بهنام 5036  
دفتر سامانه‌های چند رسانه‌ای فرشاد فروغی 5064  
دفتر مشاوره آموزشی   4216  
دفتر معاونت آموزشی گیتا نصیری صالح 4180 88000939
دفتر معاونت پژوهشی / دفتر گرایشها سمیه کوثری 4327 88633029
ریاست حسابداری فریبرز قربانی
4325
4973
 
 
سلف سرویس اساتید   4400  
شاخه دانشجویی ACM   4974  
شاخه دانشجویی IEEE   4358  
شاخه دانشجویی مهندسی پزشکی   4977  
صاحب جمع اموال بهناز بهنام 4336  
قطب الکترو مغناطیس 9737    
قطب نانو   5034  
قطب کنترل و پردازش   5034  
مرکز انفورماتیک کارشناسی مهناز عدل پور 4998 88026166
مرکز نوآوری کارولوکس  مریم عباسی 4216  
مسئول شبکه کامپیوتر پژمان مطلب زاده 5003  
موسسه رباتیک  
5031
5032
5033
 
نمازخانه   4344  
نگهبانی   4217  
کارپردازی عین اله رحیمی 5013  

برای تماس از خارج از دانشگاه لازم است که پیش شماره 6111 یا 8208 به شماره داخلی اضافه شود.
شماره تلفن خانه: 61111 و 82081

آدرس کوتاه :