اخبار و رویدادها

راه اندازی نرم افزار مجلس‌گرافی توسط آزمایشگاه شبکه اجتماعی

راه اندازی نرم افزار مجلس‌گرافی توسط آزمایشگاه شبکه اجتماعی


 آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، باهدف شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  نرم‌افزار مجلس‌گرافی را راه‌اندازی نموده است. این سامانه یک کار پژوهشی دانشگاهی در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پردازش متن است که تمامی اطلاعات مندرج در آن از اسناد منتشر شده توسط مجلس استخراج شده است. در این سامانه عملکرد نمایندگان از منظر 6 شاخص مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است.

سه شاخص از میان این شاخص‌ها با تکنیکهای پردازش زبان طبیعی از متن صورت‌جلسات مجلس استخراج شده است:

  • نظم حضور در صحن علنی مجلس بر اساس غیبت‌ها و تأخیرهای نمایندگان
  • نطق‌های پیش از دستور
  • تذکرات کتبی نماینده به هیات دولت

سه شاخص دیگر نیز از روی اطلاعات منتشر شده در سایت مجلس استخراج گردیده است:

  • تعداد طرح‌های ارائه شده توسط نماینده
  • تعداد طرح‌های امضا شده توسط نماینده
  • تعداد سؤالات مطرح شده در کمیسیونها

 

اطلاعات مورداستفاده برای تحلیل شامل ۳۵۰ صورت‌جلسه است که اولین جلسه آن در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۷ و آخرین آن در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳ بوده است. در این سامانه برای هر نماینده یک پروفایل ساخته شده که تمام فعالیت‌های وی در قالب نمودارهای متنوع به تصویر کشیده شده و با دیگر نمایندگان مقایسه شده است.

 یکی از گزارش‌های جالب این سامانه، کلمه گرافی نطق‌های نمایندگان است. در کلمه گرافی، کلمات کلیدی صحبت‌ها با تکنیکهای پردازش متن استخراج شده و کلمات، متناسب با تعداد رویدادشان در نطق نماینده با اندازه‌های متفاوت رسم شده‌اند. همین نوع نمودار برای سؤالات و تذکرات نماینده نیز تهیه شده که به نحو جالب توجهی موضوعاتی که هر نماینده بر روی آن تمرکز کرده را به تصویر کشیده است.

از گزارش‌های دیگر این سامانه، رتبه‌بندی نمایندگان بر اساس جمیع این 6 شاخص است که فعال‌ترین و غیرفعال‌ترین نمایندگان را به صورتی کاملاً شفاف در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

در این سامانه نمایندگان استان‌های مختلف نیز با یکدیگر مقایسه شده‌اند تا تصمیم‌گیری مردم برای قضاوت در مورد عملکرد نماینده شهرشان در مقایسه با شهرهای هم‌جوار آسان شود.

در یک گزارش جمع‌بندی، فعالیت متوسط نمایندگان استان‌ها باهم مقایسه می‌شود تا فعال‌ترین و غیرفعال‌ترین استان‌ها در امر قانون گزاری معرفی شوند. از نکات جالب‌توجه در این گزارش می‌توان به این امر اشاره کرد که نمایندگان چهار استان خراسان شمالی، اصفهان، همدان و مازندران به‌طور متوسط فعال‌ترین نمایندگان و نمایندگان اقلیت‌ها، خوزستان، خراسان جنوبی و بوشهر به‌طور متوسط جزو کم فعالیت‌ترین نمایندگان بوده‌اند.

 

 گزارش‌های این سامانه در آدرس majles.sociallab.ir در دسترس عموم قرار داده‌شده است.

آدرس کوتاه :