- دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

اخبار

ربات با قابلیت بالا رفتن از تیرهای مرتفع برق در آزمایشگاه رباتیک

ربات با قابلیت بالا رفتن از تیرهای مرتفع برق در آزمایشگاه رباتیکآدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها