- پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

اخبار

ربات با قابلیت بالا رفتن از تیرهای مرتفع برق در آزمایشگاه رباتیک

ربات با قابلیت بالا رفتن از تیرهای مرتفع برق در آزمایشگاه رباتیک