اخبار و رویدادها

رتبه اول تا سوم دانش آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 96-95

رتبه اول تا سوم دانش آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 96-95


 

رتبه اول تا سوم دانش آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 96-95

پیرو اطلاعیه 96/09/08 اسامی رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 96-95 کلیه رشته های تحصیلی، ازطریق دانشکده ها،اعلام گردیده است.

دانشجویان عزیز تا روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 مهلت دارند نظرات خود را به اداره آموزش پردیس اعلام نمایند.

پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در لیست ارسالی امکانپذیر نخواهد بود.

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

96/10/04

آدرس کوتاه :