اخبار و رویدادها

روشی برای بیشینه سازی تاثیر انتشار در شبکه‌های اجتماعی

روشی برای بیشینه سازی تاثیر انتشار در شبکه‌های اجتماعی


بیشینه سازی انتشار تاثیر مساله ­ای است که هدف آن پیدا کردن K فرد از اعضای یک شبکه اجتماعی است به طوری که بیشترین تاثیر را در  آن شبکه انتشار دهند. کارهای زیادی به منظور ارایه روش برای این مساله انجام شده است که به دو دسته تقسیم می­شوند، روشهای حریصانه و روشهای مکاشفه­ ای. حریصانه دقت خوبی دارد ولی سرعت پایینی دارد و قابل بسط روی شبکه ­های بزرگ نیست و در مقابل روشهای مکاشفه ­ای هیچ تضمینی برای دقت ندارند و قابل اعتماد نیستند، اما سرعت مناسب و قابل اعمالی روی شبکه­ های بزرگ دارند. ما در کار خود هر دو دسته را هدف قرار داده­ ایم. ابتدا سرعت روشهای حریصانه را بهبود می­دهیم و سپس ویژگی هایی ساختاری­ برای گراف ارایه می­کنیم که می­توانند جهت طراحی روش های مکاشفه ­ای با ثبات ­تر استفاده گردند.

 

ارائه دهنده پروژه

مهدی حیدری
پست الکترونیک: heidari_mehdi [at] ut.ac.ir
عضو سابق
 

استاد راهنما

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :