اخبار و رویدادها

زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری 98

زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری 98


زمان‎بندی مصاحبه آزمون  دکتری 98

قایل توجه داوطلبان محترم دعوت شده به آزمون دکترا،احتراما" باستحضار می رساند با توجه به زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری 98 در تاریخهای 20 و21  خرداد ماه 98 ،( زمانبندی مصاحبه ) به‌استحضار داوطلبان می‌رسد.

 

 

 

آدرس کوتاه :