اخبار و رویدادها

زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶


 

قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی 

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، در روزهای شنبه 96/9/25 لغایت دوشنبه 96/9/27 ، به سایت های آموزشی دانشکده‌های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند.

عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف اضطراری به سایت http://egufa.ut.ac.ir (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.                                                                                                                                                             

                                                             اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی 

آدرس کوتاه :