اخبار

ساعت شروع کلاس ها در روز دوشنبه 1401/02/05

ساعت شروع کلاس ها در روز دوشنبه 1401/02/05   ساعت شروع کلاس ها در روز دوشنبه  1401/02/05     

 

با توجه به مصوبات اخیر هیأت محترم وزیران مبنی بر ساعت شروع کار سازمانهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی با دو ساعت تأخیر در روزهای پس از شبهای مبارک احیا، به اطلاع می‌رساند کلاسهای درسی "روز دوشنبه مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۱ که ساعت برگزاری آنها ۸ الی ۱۰ می‌باشد (ساعت 7:30 الی 9 و 9 الی 10:30)"تشکیل نمی‌شود و کلاسهای جبرانی در زمان دیگری، با هماهنگی استادان و دانشجویان و با اطلاع گروه‌های آموزشی مربوط به صورت حضوری یا آنلاین برگزار خواهد شد.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی