اخبار و رویدادها

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر عباس بنی هاشم "مدیریت داده‌های بزرگ در صنعت"

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر عباس بنی هاشم "مدیریت داده‌های بزرگ در صنعت"


"مدیریت داده‌های بزرگ در صنعت"

سخنرانی‬ علمی توسط جناب "آقای دکتر عباس بنی هاشم" تحت عنوان"نگاهی به روش‌های رایج ترکیب داده‌های کلان برای افزایش قابلیت پیش‌بینی سیستم‌ها"مربوط به گرایش‌ها مهندسی پزشکی و با همکاری شاخه دانشجویی IEEE روز یکشنبه ۶/‏۰۸/‏۹۷ از ساعت ۱۴ ا لی ۱۶ در اتاق ۸۰۳ برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :