اخبار و رویدادها

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر علیرضا مازاریان

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر علیرضا مازاریان


"سخنرانی‬ علمی آقای دکتر علیرضا مازاریان"

سخنرانی‬ علمی آقای دکتر علیرضا مازاریان با عنوان "Artificial intellingence Ethics" روز چهارشنبه ۱/‏۱۲/‏۹۷ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :