اخبار و رویدادها

سخنرانی‬ علمی جناب آقای دکتر محمد صدرالساداتی

سخنرانی‬ علمی جناب آقای دکتر محمد صدرالساداتی


سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر محمد صدرالساداتی با عنوان 

Energy-Efficient GPU Design

مرتبط با گرایش معماری کامپیوتر ، توسط دکتر مدرسی و شاخه ACM روز  دو شنبه ۲۴/‏۱۲/‏۹۶ از ساعت ۱۲:۳۰ ال 13:30 در اتاق ۸۱۴ ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

 

آدرس کوتاه :